Cửa Kính Tự Động Nbaco

Cửa Kính Tự Động Nbaco

Loại cửa – Model DS – 60 S DS -75 S DS 150F12 DS 150F15Tải trọng cánh cho cửa 1 cánh 75 kg 90 kg 120 kg 150 kgTải trọng cánh cho cửa 2 cánh 60 kg x 2 75 kg x2 120kg x 2 150 kg x 2Tốc độ đóng mở cho cửa...
0997 997 888 TOP Liên hệ tư vấn